تصویری جهت نمایش وجود ندارد

ایران نوشت:دکتر جواد صالحی‌اصفهانی، اقتصاددان برجسته ایرانی مقیم امریکا، در مقاله‌ای آکادمیک ،از کاهش فقر در دوره هاشمی و خاتمی خبر داد.

وی در این مقاله نوشت: در دوره اول ریاست‌جمهوری خاتمی، فقر از ۳۹.۹ درصد به ۳۰.۵ درصد کاهش یافت سپس در دوره دوم ریاست‌جمهوری وی، کاهش بیشتری یافت و به ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۵ رسید. ما نمی‌دانیم که چه میزان از این کاهش می‌تواند به سیاست و چه میزان می‌تواند به افزایش درآمدهای نفتی نسبت داده شود.

در زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶، یعنی زمانی که قیمت نفت در اغلب اوقات در سطح پایینی قرار داشت، فقر تنها در تهران و نه در مناطق دیگر کاهش یافت. برنامه اصلی که رفسنجانی برای مبارزه با فقر داشت این بود که سلامت و تحصیل را در مناطق روستایی گسترش دهد چون بنا بر این برنامه، تأثیر(مثبت) آن در سال‌های بعد یعنی زمانی که خاتمی بر سر کار بود حس می‌شد.