تصویری جهت نمایش وجود ندارد

دو کارشناس ارشد سعودی و ایرانی، در تحلیلی عنوان کردند که کلید صلح در منطقه به دست ایران و عربستان است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید حسین موسویان وعبدالعزیز صغر طی سرمقاله ای در روزنامه آمریکایی نوشتند:ما بعنوان دو شهروند و کهنه سرباز سیاست خارجی دو کشورایران و عربستان این مقاله را می نویسیم،دوکشوری که اکثرآمریکایی ها درگیر جنگ معنوی فرض میکنند. درحقیقت بعد از چند دهه تقابل نیابتی و روابط منجمد بین دوکشورما، معتقدیم زمان استقرار یک صلح پایدار درمنطقه فرارسیده است. در ادامه یادداشت سید حسین موسویان و عبدالعزیز صغر در نیویورک تایمز آمده است : هیچکدام از ما آرمانگرای ساده اندیش نیستیم. ما هردو واقعگرایانی هستیم که به یکدیگر اعتماد نداریم و درسطح دولت هایمان نیز این بی اعتمادی متقابل وجود دارد. درعین حال ما شاهد عواقب مخرب بحرانهای جاری در منطقه مثل سوریه، یمن، لبنان، بحرین و عراق هستیم که کشورهایمان با هم در رقابت هستند. با وجود اینکه ما هردو طرف مقابل را عامل این وضعیت میدانیم، اما هردو نیز توافق داریم که بحرانهای جاری درمنطقه پرهزینه و موجب بی اعتمادی مردم شده ضمن اینکه باعث به هدر رفتن غیر قابل محاسبه منابع و جان باختن بیشمار انسانهایی شده که باید صرف ساختن خاورمیانه میشد و نه نابودی آن. لذا زمان گفتگو حالاست زیرا که وضعیت بحرانهای تاریخی منطقه به نقطه ای رسیده که نیازمند و مستعد دیپلماسی است. اول درعراق، دوکشورایران و عربستان سعودی دولت جدید در بغداد را درآغوش گرفته اند، دولتی که توسط یک رئیس جمهور و یک نخست وزیر عملگرا هدایت میشود و روابط خوبی با هردوکشور ما دارد. این یک گشایش مهمی است که باید از آن استفاده کرد. دوم اینکه با کاهش خشونت و شکست داعش، جنگ در سوریه به مرحله پایان نزدیک میشود.هردو کشور ما معتقدند که تمامیت ارضی سوریه باید حفظ شود.ما دعوت میکنیم که به اصل عدم مداخله احترام گذاشته شود و همه بپذیرند که این حق ملت سوریه است که باید در مورد آینده خود تصمیم بگیرد. سوم در مورد یمن هرچند ما دونفر درمورد علل و ریشه بحران با هم اختلاف نظر داریم اما توافق داریم که این بحران موجب بروز یک فاجعه انسانی شده و باید ظرف چند ماه آینده درچهارچوب روند سازمان ملل به آن خاتمه داد. در لبنان نیز دولت جدید روی کار آمده واین ملت لبنان است که باید در مورد مسائل کشورشان تصمیم بگیرند. و نهایتا هم درمورد بحرین ما دونفر طرفدار حفظ حاکمیت و تمامیت و دموکراسی و ثبات براساس تصمیم و رای مردم این کشورهستیم. نهایت اینکه بابرقراری ثبات نسبی در این پنج کشوری که سالها درگیر ستیز و بیچارگی بوده ، می توان استقرار صلح پایدار در منطقه را آغاز کرد. باوجودیکه هریک از ما طرف مقابل را درمورد بی ثباتی در منطقه سرزنش میکنیم، اما باتوجه به ماهها گفتگوهای دشوار، به این نتیجه رسیده ایم که شرایط برای گفتگوی مستقیم ازطریق کانالهای باز بین دو دولت و ملت فراهم است. لازم نیست برای شروع گفتگو، در مورد همه چیز از قبل توافق کرده باشیم. دشوارترین بخش کار همان برداشتن اولین قدم برای گفتگوی مستقیم است تا بتوان در برخی از موضوعات به توافق رسید. شهروندان دوکشور باید برای ما و جهان دراولویت باشند. ایران و عربستان مشترکا جمعیتی بالغ بر 115 میلیون نفر دارند که حدود یک سوم آن زیر 25 سال است. چه بخواهیم یا نخواهیم، آینده نسل جوان ما بهم پیوسته است. صلح پایدار درمنطقه ایجاب میکند که تهران و ریاض روابط دوجانبه و همکاریهای منطقه ای حسنه داشته باشند. ایران و عربستان اختلافات مهمی دارند اما درموارد مهمی هم منافع مشترک دارند همچون امنیت انرژی، عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی و ثبات درخاورمیانه. ما امیدواریم که بجای گسترش اختلافات، رهبران دو کشورما بنای دوستی مشترک دوملت ایران و عربستان را پایه گذاری نمایند، دوملتی که ستون های مهم جهان اسلام هستند. *عبدالعزیر صغر رئیس مرکزمطالعات خلیج کشورعربستان و سید حسین موسویان سخنگوی پیشین هسته ای ایران و متخصص امورخاورمیانه دانشگاه پرینستون و سخنگوی پیشین هسته ای ایران.