نوع سکه خرید فروش
سکه بهار آزادی 0 4450000
سکه امامی 0 4645000
نیم سکه 0 2520000
ربع سکه 0 1610000
سکه یک گرمی 0 856000
ربع سکه(زیر٨٦) 0 0
نیم سکه(زیر٨٦) 0 0
سکه امامی(زیر٨٦) 0 0