نوع سکه خرید فروش
سکه بهار آزادی 0 14021000
سکه امامی 0 14778000
نیم سکه 0 8195000
ربع سکه 0 5193000
سکه یک گرمی 0 3050000
ربع سکه(زیر٨٦) 0 0
نیم سکه(زیر٨٦) 0 0
سکه امامی(زیر٨٦) 0 0