نوع سکه خرید فروش
سکه بهار آزادی 0 26800000
سکه امامی 0 31100000
نیم سکه 0 16400000
ربع سکه 0 11600000
سکه یک گرمی 0 6700000
ربع سکه(زیر٨٦) 0 0
نیم سکه(زیر٨٦) 0 0
سکه امامی(زیر٨٦) 0 0