نوع سکه خرید فروش
سکه بهار آزادی 0 4780000
سکه امامی 0 4900000
نیم سکه 0 2700000
ربع سکه 0 1700000
سکه یک گرمی 0 1010000
ربع سکه(زیر٨٦) 0 0
نیم سکه(زیر٨٦) 0 0
سکه امامی(زیر٨٦) 0 0