نوع سکه خرید فروش
سکه بهار آزادی 0 4120000
سکه امامی 0 4225000
نیم سکه 0 2220000
ربع سکه 0 1430000
سکه یک گرمی 0 960000
ربع سکه(زیر٨٦) 0 0
نیم سکه(زیر٨٦) 0 0
سکه امامی(زیر٨٦) 0 0