نوع سکه خرید فروش
سکه بهار آزادی 0 4010000
سکه امامی 0 4045000
نیم سکه 0 2060000
ربع سکه 0 1260000
سکه یک گرمی 0 900000
ربع سکه(زیر٨٦) 0 0
نیم سکه(زیر٨٦) 0 0
سکه امامی(زیر٨٦) 0 0