نوع سکه خرید فروش
سکه بهار آزادی 0 11241000
سکه امامی 0 11618000
نیم سکه 0 5980000
ربع سکه 0 3495000
سکه یک گرمی 0 2187000
ربع سکه(زیر٨٦) 0 0
نیم سکه(زیر٨٦) 0 0
سکه امامی(زیر٨٦) 0 0