نوع سکه خرید فروش
سکه بهار آزادی 0 9607000
سکه امامی 0 10328000
نیم سکه 0 5303000
ربع سکه 0 3123000
سکه یک گرمی 0 1602000
ربع سکه(زیر٨٦) 0 0
نیم سکه(زیر٨٦) 0 0
سکه امامی(زیر٨٦) 0 0