نوع سکه خرید فروش
سکه بهار آزادی 0 4110000
سکه امامی 0 4130000
نیم سکه 0 2150000
ربع سکه 0 1350000
سکه یک گرمی 0 830000
ربع سکه(زیر٨٦) 0 0
نیم سکه(زیر٨٦) 0 0
سکه امامی(زیر٨٦) 0 0